UGOVARANJE ENERGETSKIH USLUGA U JAVNOM SEKTORU


Javni sektor
(država, opštine, javne ustanove i javna preduzeća) ima u vlasništvu veliki broj objekata i energetsku infrastrukturu koja zbog starosti veoma rasipa energiju i u mnogim slučajevima je dotrajala, pa su zato usluge i poslovni modeli ugovaranja energetskih usluga za ovaj sektor naročito pogodni.


Ugovorno obezbeđivanje ušteda i ugovorno snabdevanje energijom u oblasti izbornih privrednih javnih službi


Kada se modeli energetskog ugovaranja koriste u delatnostima koje su u Zakonu o privrednim javnim službama određene kao izborne privredne javne službe (javna rasveta, proizvodnja i distribucija toplote, itd.), ugovorna saradnja između javnog i privatnog partnera se uspostavlja po postupku dodele koncesije za izvođenje javne službe u skladu sa Zakonom o privrednim javnim službama, što znači da javni partner donosi Odluku – koncesioni akt o izvođenju javne službe i zatim sprovodi tender za dodelu koncesije koja može biti javno-privatno ili javno-nabavno javno-privatno partnerstvo. O dodeli koncesije odlučuje se Upravnom odlukom i zaključuje se ugovor o koncesiji.


Ugovorno obezbeđivanje ušteda (EPC) i ugovorno snabdevanje energijom (ESC) u javnom sektoru


U slučaju da se ne radi o javnim privrednim službama, projekti se izvode kao javno-privatna partnerstva u formi javno-nabavnog javno-privatnog partnerstva kao što to određuje Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Javni partner donosi Akt o javno-privatnom partnerstvu, a posle toga sledi tender prema odredbama Zakona o javnim nabavkama. Izbor i sve ostale aktivnosti sprovode se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i potpisuje se klasičan ugovor o ugovornom obezbeđivanju ušteda ili o ugovornom snabdevanju energijom.Kontakt za dodatne informacije

  

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, stupite u kontakt sa nama.

Kontakt

ELTEC PETROL d.o.o. Beograd
Patrijarha Dimitrija 12v
11090 Beograd

T +381 18 4 293 555
F +381 18 4 293 554
E marketing.eltecrs@eltec-petrol.rs
Kontaktirajte nas >>>

Podrška i servis

Kontaktirajte nas:
T +381 11 2562 439
F +381 11 2562 439

Upravljanje >>>
Servis >>>
Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Neki kolačići obezbeđuju da se sajt prikazuje ispravno, dok drugi mogu da se koriste da bi pregled tekao lakše. Kolačići nam takođe omogućavaju da pratimo količinu posetilaca koje je naš sajt imao i da obezbedi ispravan rad dodataka koji omogućavaju razmenu sadržaja .
Ako nastavite da pregledate naš sajt , to će se smatrati da prihvatate sve kolačiće koji mogu da se koriste.
Odbijam