Sistem celovitog upravljanja ELTEC Energy Watch


Sistem celovitog upravljanja ELTEC Energy Watch vam omogućava efikasno upravljanje sistemima daljinske energetike, vodovodnim sistemima, sistemima efikasne rasvete i energetsko upravljanje objektima. Omogućava sistematski pristup najaktuelnijim pitanjima današnjice. To je energetska efikasnost rada sistema odn. smanjivanje gubitaka u distribuciji pijaće vode uz poštovanje kvaliteta rada odn. kvaliteta isporuke pijaće vode.


Najveću moguću efikasnost upravljanja sistem ELTEC Energy Watch vam omogućava povezivanjem svih ključnih faktora sa aspekta optimalnog delovanja procesa i ekonomičnosti delovanja sistema kao celine. Pošto sa vama komunicira grafički i pomoću ključnih procesnih indikatora, proces upravljanja je, bez obzira na svoju složenu prirodu, lak za korisnika i omogućava vam blagovremenu reakciju u slučaju utvrđenih odstupanja pokazatelja ekonomičnosti odn. nepravilnosti u radu. 

Karakteristike


Sistem ELTEC Energy Watch obuhvata sklop alata koji vam omogućavaju najvišu tehničku efikasnost procesa upravljanja i time zadovoljstvo korisnika, a istovremeno i najveću troškovnu efikasnost i zadovoljstvo naručioca.
ELTEC Energy Watch Alarming
  • Sistem za upravljanje procesnim i energetskim alarmima
ELTEC Energy Watch Portal
  • Energetsko knjigovodstvo, pregled SCADA objekata putem interneta, statičke energetske analize
ELTEC Energy Watch Analysis
  • Napredne energetske analize u realnom vremenu
Za više informacija i karakteristika pozivamo vas da pogledate prospekt.

Kontakt za dodatne informacije

  

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, stupite u kontakt sa nama.

Kontakt

ELTEC PETROL d.o.o. Beograd
Patrijarha Dimitrija 12v
11090 Beograd

T +381 18 4 293 555
F +381 18 4 293 554
E marketing.eltecrs@eltec-petrol.rs
Kontaktirajte nas >>>

Podrška i servis

Kontaktirajte nas:
T +381 11 2562 439
F +381 11 2562 439

Upravljanje >>>
Servis >>>
Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Neki kolačići obezbeđuju da se sajt prikazuje ispravno, dok drugi mogu da se koriste da bi pregled tekao lakše. Kolačići nam takođe omogućavaju da pratimo količinu posetilaca koje je naš sajt imao i da obezbedi ispravan rad dodataka koji omogućavaju razmenu sadržaja .
Ako nastavite da pregledate naš sajt , to će se smatrati da prihvatate sve kolačiće koji mogu da se koriste.
Odbijam